• นายสุพิศ  อุดมฉวี
    นายสุพิศ อุดมฉวี
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
47905   คน
เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2557
สำนักปลัด


ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนันทาภิวัฒน์ เรืองโอชา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดฯ
เบอร์ติดต่อ : 0802961453
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวธงชัย หน่ายโสก
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายกฤษณพงศ์ เชื้อกุดรู
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางอ่อนศรี หงษ์เหลี่ยม
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางภาวนา เสาวิชิต
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายไพรวุฒิ ประสันแพงศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายอาคม ตอสกุลไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวธิดารัตน์ ปิดตามานัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายจิระศักดิ์ พั่วสอน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายภูริณัฐ ดวงจิตร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายปรีชา เสาวิชิต
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถน้ำ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายเบ็ญ ศรีบุญโรจน์
ตำแหน่ง : พนักงานประจำรถน้ำ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นางจันทร์แดง ลีพลงาม
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :

ชื่อ - นามสกุล :
นายศักดิ์ ทีมหวาย
ตำแหน่ง : ยาม
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
48 หมู่ 5 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทร. 043-210690
Admin Login