• นายสุพิศ  อุดมฉวี
    นายสุพิศ อุดมฉวี
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
1   คน
สถิติทั้งหมด
47902   คน
เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2557
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
18/05/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2022 : จ้างทำป้ายอักษรพลาสวูด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2022 : ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/05/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 (สายนานายรองศักดิ์ - นานางฉลวย ช่วยนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/05/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบก หมู่ที่ 5 (สายนานายสิน - นานายสุวิลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2022 : จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 สายนานางเลียบ - นานางตื้น ไปดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2022 : จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายนานางหนูค่าย - นานายสมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2022 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ อบต.ทางขวาง ทะเบียน 85-3887 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2022 : ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2022 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ อบต.ทางขวาง เลขทะเบียน กธ 4854 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2022 : ซื้อวัสดุถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2022 : ซื้อวัสดุถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2022 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2022 : จ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2022 : จ้างทำป้ายไวนิลฉากหลังห้องประชุม อบต.ทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2022 : ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี Xerox 7855 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2022 : ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี Xerox 7855 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2021 : จ้างเหมาค่าจัดสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/12/2021 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2021 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์อบต.ทางขวาง เลขทะเบียน กธ 4854 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2021 : จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox 7845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox 7845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2021 : จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2021 : ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2021 : ซื้ออาหารเสริม นม สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลทางขวาง จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวางและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2021 : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2021 : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2021 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข 5804 ขก องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังและดินตับที่ชำรุด ม.1 - ม.11 ภายในเขตพื้นที่ตำบลทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย
06/09/2021 : จ้างวางท่อเพื่อสูบน้ำผลิตประปาบ้านหนองม่วง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2021 : จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2021 : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้านทางขวาง ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>
48 หมู่ 5 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทร. 043-210690
Admin Login