• นายบุญฤทธิ์ สิงห์ศรี
    นายบุญฤทธิ์ สิงห์ศรี
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
35643   คน
เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2557
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
28/09/2021 : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2021 : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2021 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข 5804 ขก องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังและดินตับที่ชำรุด ม.1 - ม.11 ภายในเขตพื้นที่ตำบลทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย
06/09/2021 : จ้างวางท่อเพื่อสูบน้ำผลิตประปาบ้านหนองม่วง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2021 : จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2021 : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้านทางขวาง ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2021 : ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2021 : วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ
19/07/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซีแพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2021 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นที่ชำรุดถูกน้ำกัดเซาะลำห้วยร่องเหนียง ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2021 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสง่า หมู่ 6 สายรอบหนองโคกสง่า (ฝั่งทิศตะวันออกติดรั้วโรงเรียนบ้านโคกสง่า - สันติสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2021 : จ้างปรับปรุงถนนคสล. โดยการยกระดับถนนบ้านทางขวาง ม.11 สายที่ 1 สายบ้านนางปรางทอง พลไธสง - บ้านนางมะลิวัลย์ ดาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2021 : จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านสันติสุข ม.10 สายที่ 2 สายกกบก(บ่อขยะ) - นานายเสถียร ไพรวิจารณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการยกระดับถนน บ้านทางขวาง หมู่ 11 สายที่ 2 สายบ้านนายพิชัย รัสสัยการ - บ้านนางมะลิวัลย์ ดาเหล็ก และจากบ้านนายพิชัย รัสสัยการ ไปบ้านโนนงิ้ว (อบต.สายยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021 : จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านสันติสุข ม.10 สายที่ 1 สายแยกโนนกลาง - นานายสมศรี ศรีบุญโรจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021 : จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านสันติสุข ม.10 สายที่ 3 สายนานายบุญส่ง - ไปหนองเสื้อแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2021 : ซื้ออาหารเสริม นม สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลทางขวาง จำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
01/06/2021 : จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินคลุกบ้านโนนงิ้ว ม.3 สายนานายสมพงษ์ - สามแยกบ้านหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2021 : จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโคกสง่า ม.6 สายนานายสมจิตร พาแกดำ - นานายเดช ประภาสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2021 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2021 : ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Xepox 7845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2021 : จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง เลขทะเบียน นข 5804 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2021 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ทะเบียน กธ 4854 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2021 : จ้างปรับปรุงถนนคสล.โดยการยกระดับถนนบ้านทางขวาง หมู่ที่ 1 สายที่ 3 (สายบ้านนายประภาวิน - หน้า รร.บ้านทางขวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2021 : จ้างปรับปรุงถนนคสล.บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 (สายสี่แยกร้านค้าสหการณ์ - ถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2021 : จ้างปรับปรุงถนนคสล.โดยการยกระดับถนนบ้านทางขวาง หมู่ที่ 1 สายที่ 1 (สายซอยพรมวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2021 : จ้างปรับปรุงถนนคสล.โดยการยกระดับถนนบ้านทางขวาง หมู่ที่ 1 สายที่ 2 (สายบ้านนางเหงี่ยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 สายที่ 2 (สายดอนปู่ตา - ไปบ้านพระเจ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 สายที่1 (สายบ้านนายไพโรจน์ - สามแยกบ้านพระเจ้า (ต่อจากเดิม) ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2021 : จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข 5804 ขก ขององค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>
48 หมู่ 5 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทร. 043-210690
Admin Login