• นายบุญฤทธิ์ สิงห์ศรี
    นายบุญฤทธิ์ สิงห์ศรี
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
37641   คน
เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2557
นายบุญฤทธิ์ สิงห์ศรี
นายบุญฤทธิ์ สิงห์ศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
(อ่าน : 52)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง   เมื่อวันที่: 3 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการยกระดับถนน บ้านทางขวาง หมู่ที่ 11 สายที่ 2 สายบ้านนายพิชัย รัสสัยการ - บ้านนางมะลิวัลย์ ดาเหล็กและจากบ้านนายพิชัย รัสสัยการ ไปบ้านโนนงิ้ว (อบต.สายยนต์)
(อ่าน : 80)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2564
รายละเอียดราคากลางโครงการถนน คสล.บ้านโคกสง่า หมู่ 6 สายรอบหนองโคกสง่า (ฝั่งทิศตะวันออกติดรั้วโรงเรียนบ้านโคกสง่า - บ้านสันติสุข
(อ่าน : 83)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 16 มิถุนายน 2564
รายละเอียดราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการยกระดับถนนบ้านทางขวาง หมู่ที่ 11 สายที่ 1 สายบ้านนางรวงทอง พลไธสง - บ้านนางมะลิวัลย์ ดาเหล็ก
(อ่าน : 59)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 16 มิถุนายน 2564
รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายที่ 2 สายกกบก(บ่อขยะ) - นานายสเถียร ไพรวิจารณ์
(อ่าน : 79)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง   เมื่อวันที่: 14 มิถุนายน 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 (แบบ สขร.๑)
(อ่าน : 13)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง   เมื่อวันที่: 2 พฤศจิกายน 2564
ผลการจัดซิ้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
(อ่าน : 24)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง   เมื่อวันที่: 30 กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ2564
(อ่าน : 30)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง   เมื่อวันที่: 1 กันยายน 2564
รายละเอียดราคากลางโครงการวางท่อเพื่อสูบน้ำผลิตประปา บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2
(อ่าน : 29)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง   เมื่อวันที่: 1 กันยายน 2564
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
(อ่าน : 38)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง   เมื่อวันที่: 7 กรกฎาคม 2564
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ที่ ๕๘๔/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    (อ่าน : 91)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง   เมื่อวันที่: 12 กรกฎาคม 2562
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ที่ ๕๘๓/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในกองช่าง    (อ่าน : 78)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง   เมื่อวันที่: 12 กรกฎาคม 2562
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ที่ ๕๘๒/๒๕๖๑ เรื่องมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าสงภายในกองคลัง    (อ่าน : 93)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง   เมื่อวันที่: 12 กรกฎาคม 2562

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด ( 30 พ.ย. 64 ) ขก 0023.1/ว 30175 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง... ( อ่าน 242 / ตอบ 0 )
    โดย : Artemis   เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558 : 14:25   
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์... ( อ่าน 433 / ตอบ 0 )
    โดย : p   เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2557 : 15:33   
สอบถามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ... ( อ่าน 477 / ตอบ 0 )
    โดย : tiang12   เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 : 14:00   
ทดสอบระบบเว็บบอร์ด องค์การบริหาร... ( อ่าน 404 / ตอบ 0 )
    โดย : เว็บมาสเตอร์   เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2557 : 12:19   
       

= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Protect The King กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
48 หมู่ 5 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทร. 043-210690
Admin Login