• นายบุญฤทธิ์ สิงห์ศรี
    นายบุญฤทธิ์ สิงห์ศรี
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
21   คน
สถิติทั้งหมด
35645   คน
เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2557
ประชาสัมพันธ์

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 ต.ค. 2564)
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (20 ต.ค. 2564)
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ) 2564-2566 ฉบับทีี่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (20 ต.ค. 2564)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (19 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วตำบลทางขวาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (8 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (8 ต.ค. 2564)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ก.ย. 2564)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ก.ย. 2564)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทางขวาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ทางขวาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ทางขวาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ก.ย. 2564)
กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 ส.ค. 2564)
กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 ส.ค. 2564)
กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 ส.ค. 2564)
กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 ส.ค. 2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2564) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 ส.ค. 2564)
มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (6 ส.ค. 2564)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (15 ก.ค. 2564)
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (14 ก.ค. 2564)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง (14 ก.ค. 2564)
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (2564-2566) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (18 มิ.ย. 2564)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 มิ.ย. 2564)
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยนายอดุลย์ โทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง พร้อมด้วยพนักงาน ข้าราชการและพนักงานจ้างลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา่ณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจร (11 พ.ค. 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยนายอดุลย์ โทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง พร้อมด้วยพนักงาน ข้าราชการและพนักงานจ้างลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา่ณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับฃั่น (Zero Tolerance) (11 พ.ค. 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยนายอดุลย์ โทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง พร้อมด้วยพนักงาน ข้าราชการและพนักงานจ้างลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา่ณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับฃั่น (Zero Tolerance) (11 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (23 เม.ย. 2564)
คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (19 ก.พ. 2564)
การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (10 ก.พ. 2564)
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 ก.พ. 2564)
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (4 ก.พ. 2564)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


48 หมู่ 5 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทร. 043-210690
Admin Login