• นายสุพิศ  อุดมฉวี
    นายสุพิศ อุดมฉวี
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
47905   คน
เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2557
ประชาสัมพันธ์

รายงานผลสำรวจควาาพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (22 มี.ค. 2565)
กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (14 ก.พ. 2565)
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวางสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (14 ก.พ. 2565)
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 ม.ค. 2565)
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมและการออกใบอนุญาต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (15 ธ.ค. 2564)
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ธ.ค. 2564)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (26 พ.ย. 2564)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 พ.ย. 2564)
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 พ.ย. 2564)
การสำรวจภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 พ.ย. 2564)
แผนการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (11 พ.ย. 2564)
แผนปฎิบัติงานการจัดเก็บป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 พ.ย. 2564)
แผนปฎิบัติงานการจัดเก็บป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 พ.ย. 2564)
การสำรวจภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (5 พ.ย. 2564)
แผนปฏิบัติงานจัดเก็บป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 ต.ค. 2564)
แผนปฏิบัติงานจัดเก็บป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (27 ต.ค. 2564)
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (26 ต.ค. 2564)
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (20 ต.ค. 2564)
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ) 2564-2566 ฉบับทีี่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (20 ต.ค. 2564)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (19 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วตำบลทางขวาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (8 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (8 ต.ค. 2564)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ก.ย. 2564)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ก.ย. 2564)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทางขวาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (3 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ทางขวาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ก.ย. 2564)
ประกาศ อบต.ทางขวาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (2 ก.ย. 2564)
กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 ส.ค. 2564)
กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 ส.ค. 2564)
กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (31 ส.ค. 2564)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


48 หมู่ 5 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทร. 043-210690
Admin Login