• นายสุพิศ  อุดมฉวี
    นายสุพิศ อุดมฉวี
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
47907   คน
เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2557
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ที่ ๕๘๔/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( 12 กรกฎาคม 2562 )
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ที่ ๕๘๓/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในกองช่าง ( 12 กรกฎาคม 2562 )
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ที่ ๕๘๒/๒๕๖๑ เรื่องมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าสงภายในกองคลัง ( 12 กรกฎาคม 2562 )
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ที่ ๒๒๓/๒๕๖๒ เรื่องมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( 12 กรกฎาคม 2562 )
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ที่ ๒๒๒/๒๕๖๒ เรื่องมอบหมายหน้าที่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและลูกจ้าง ( 12 กรกฎาคม 2562 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ( 12 กรกฎาคม 2562 )
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ( 12 กรกฎาคม 2562 )
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวางว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ( 12 กรกฎาคม 2562 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ( 12 กรกฎาคม 2562 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ( 12 กรกฎาคม 2562 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ( 12 กรกฎาคม 2562 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


48 หมู่ 5 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทร. 043-210690
Admin Login