• นายสุพิศ  อุดมฉวี
    นายสุพิศ อุดมฉวี
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
1   คน
สถิติทั้งหมด
47902   คน
เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2557
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ( 3 กรกฎาคม 2564 )
รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการยกระดับถนน บ้านทางขวาง หมู่ที่ 11 สายที่ 2 สายบ้านนายพิชัย รัสสัยการ - บ้านนางมะลิวัลย์ ดาเหล็กและจากบ้านนายพิชัย รัสสัยการ ไปบ้านโนนงิ้ว (อบต.สายยนต์) ( 11 มิถุนายน 2564 )
รายละเอียดราคากลางโครงการถนน คสล.บ้านโคกสง่า หมู่ 6 สายรอบหนองโคกสง่า (ฝั่งทิศตะวันออกติดรั้วโรงเรียนบ้านโคกสง่า - บ้านสันติสุข ( 16 มิถุนายน 2564 )
รายละเอียดราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการยกระดับถนนบ้านทางขวาง หมู่ที่ 11 สายที่ 1 สายบ้านนางรวงทอง พลไธสง - บ้านนางมะลิวัลย์ ดาเหล็ก ( 16 มิถุนายน 2564 )
รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายที่ 2 สายกกบก(บ่อขยะ) - นานายสเถียร ไพรวิจารณ์ ( 14 มิถุนายน 2564 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ 10 สายที่ 1 สายแยกโนนกลาง - นานายสมศรี ศรีบุญโรจน์ ( 8 มิถุนายน 2563 )
รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุง คสล.บ้านทางขวาง หมู่ที่ 1 โดยการยกระดับถนน (สายซอยพรมวงศ์) ( 18 มีนาคม 2564 )
รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 (สายสี่แยกร้านสหกรณ์-ถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน) ( 18 มีนาคม 2564 )
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 (สายดอนปู่ตา - ไปบ้านพระเจ้า) ( 25 กุมภาพันธ์ 2564 )
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 สายที่ 1 (สายบ้านนายไพโรจน์-สามแยกบ้านพระเจ้า) ( 25 กุมภาพันธ์ 2564 )
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ 3 สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน-บ้านนางพุฒ ศรีโยธา ( 16 กุมพาพันธ์ 2564 )
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9 (สายบ้านพระเจ้า - ไปบ้านหันโสกเชือก) ( 2 กุมภาพันธ์ 2564 )
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้่าปล้อง หมู่ที่ 8 (สายโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง-ลำห้วยป่าแพง) ( 27 มกราคม 2564 )
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหันโสกเชือก หมูที่ 7 (สายบ้านหันโสกเชือก-บ้านโคกสง่า) ( 27 มกราคม 2564 )
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนบก หมู่ที่ 5 (สายบ้านโนนบก - สามแยกนานายสมพงษ์ไปบ้านหันโสกเชือก) ( 27 มกราคม 2564 )
รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเทคอนกรีต บ้านทางขวาง หมู่ 11 (สายบ้านทางขวาง- บ้านโนนงิ้ว) ( 22 ธันวาคม 2563 )
รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเทคอนกรีต บ้านโนนงิ้ว หมู่ 3 (สายบ้านโนนงิ้ว - บ้านหนองม่วง) ( 22 ธันวาคม 2563 )
รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเทคอนกรีต บ้านทางขวาง หมู่ 1 (สายบ้านทางขวาง - บ้านโนนงิ้ว) ( 22 ธันวาคม 2563 )
รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้า อบต.ทางขวาง - บ้านทางขวาง) ( 17 ธันวาคม 2563 )
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 8 (สายบ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านหนองไผ่)) ( 15 ธันวาคม 2563 )
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 (สายบ้านโคกสง่า - หนองไผ่) ( 15 ธันวาคม 2563 )
รายละเอียดราคากลางโคร ( 15 ธ.ค. 2563 )
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 โดยการยกระดับถนน (สายทางเข้าหมู่บ้าน - สี่แยกร้านค้าสหกรณ์) ( 24 พฤศจิกายน 2563 )
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 (สายบ้านสันติสุข - บ้านหลุบกุง) ( 24 พฤศจิกายน 2563 )
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหันโสกเชือก หมู่ 7 (สายบ้านหันโสกเชือก - บ้านพระเจ้า) ( 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 )
รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนบก หมู่ที่ 5 (สายบ้านโนนบก - นานายสมพงษ์) ( 13 พฤศจิกายน 2563 )
รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลทางขวาง (หมู่ที่1-หมู่ที่11) ( 10 พฤศจิกายน 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระเจ้า หมู่ 9 สายบ้านพระเจ้า-บ้านหันโสกเชือก ( 16 พฤศจิกายน 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ 4 ( 10 พ.ย.2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลทางขวางเรื่องรายละเอียดราคากลางโครงการถนนคสล. หมู่ 4 (สายทางเข้าหมู่บ้าน-หน้าวัดบ้านยหัวนา) ( 3 สิงหาคม 2563 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


48 หมู่ 5 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทร. 043-210690
Admin Login