• นายสุพิศ  อุดมฉวี
    นายสุพิศ อุดมฉวี
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
47903   คน
เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2557
ข่าวกิจกรรม
ทดสอบระบบ
(เข้าชม : 28)
วันที่ 17 กันยายน 2564 อบต.ทางขวางร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นและสภาเด็กและเยาวชนตำบลทางขวางจัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา ป้องกันโควิด ณ หอประชุม อบต.ทางขวาง
(เข้าชม : 86)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวางโดยการนำของ ท่านนายกฯ อดุลย์ โทรัตน์ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่เพื่อรองรับการกักตัวของผู้ป่วยโควิด ณ โรงเรียนบ้านทางขวางและโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก
(เข้าชม : 89)
วันที่ 17 ก.ค.2564 จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม KICK OFF “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงนายวีระพงษ์ ชานนท์ บ้านหนองม่วง
(เข้าชม : 94)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. พ.อ.อ.ทวี บุญช่วยนายอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยนายสุริยงค์ พลน้ำเที่ยง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง จ.อ.อานนท์ ใจภักดี ปลัดอำเภอ /สาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี /ผู้อำนวยการโรงพบาลแวงน้อย /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้อำนวยการ
(เข้าชม : 93)
7 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทางขวาง ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
(เข้าชม : 126)
5 กรกฎาคม 2564 สพอ.แวงน้อยขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล นางวิรงรอง คำสอนพันธ์ พัฒนาการอำเภอแวงน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ในพื้นที่ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อ
(เข้าชม : 92)
18 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง โดยนายอดุลย์ โทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง มอบหมายให้นางสาวนันทาภิวัฒน์ เรือง โอขา หัวหน้าสำนักปลัด และนางอ่อนศรี หงษ์เหลี่ยม นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางรัชนีกร อะโน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
(เข้าชม : 126)
17 มีนาคม 2564 นายพิชัย ไพรวิจารณ์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ CM/CG สำหรับใช้ในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลทางข
(เข้าชม : 133)
11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอแวงน้อย พร้อม น.อ.คนึงนิตย์ บุญช่วย ภริยานายอำเภอ/แม่บ้านกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ประจำปี 2564
(เข้าชม : 140)
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอแวงน้อย น.อ.หญิงคนึงนิตย์ บุญช่วย ภรรยานายอำเภอแวงน้อย/แม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลทางขวางได้ออกหน่วยเคลื่อนที
(เข้าชม : 94)
17 ธันวาคม 2563 พ.อ.อ.ทวี บุญช่วยนายอำเภอแวงน้อย/ผอ.ศอ.จอส.อ.แวงน้อยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพือชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และนำหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน /ผู้ใหญ่บ้านและประชา
(เข้าชม : 78)
15 มกราคม 2564องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ขอขอบพระคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) และภาคส่วนต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2564 แก่ผู้สูงอายุที่มีอา
(เข้าชม : 63)
15 มกราคม 2564 หัวหน้าสำนักปลัด/นักพัฒนาชุมชน ออกพื้นที่สำรวจคนพิการพื้นที่ตำบลทางขวาง ที่มีความประสงค์ขอรับรถสามล้อชนิดมือโยก และคนพิการสามารถใช้ได้ เพื่อการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตประจำวัน จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
(เข้าชม : 78)
15 มกราคม 2564 หัวหน้าสำนักปลัด/นักพัฒนาชุมชน ออกพื้นที่สำรวจคนพิการพื้นที่ตำบลทางขวาง ที่มีความประสงค์ขอรับรถสามล้อชนิดมือโยก และคนพิการสามารถใช้ได้ เพื่อการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตประจำวัน จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น
(เข้าชม : 72)
5 มกราคม 2564 คณะกรรมการออกตรวจสภาพความเป็นอยู่เพื่อพิจารณาผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ อบต.ทางขวาง
(เข้าชม : 71)
วันที่ 8 เมษายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพรนายอำเภอแวงน้อย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
(เข้าชม : 69)
12 พฤษภาคม 2564งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง มอบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครอบคลุมพื้นที่ อบต.ทางขวาง จำนวน 11 หมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เข้าชม : 66)
19 พฤษภาคม 2564 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง มอบหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนตำบลทางขวาง จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สส.สรัสนันท์ อรรณนพพร
(เข้าชม : 52)
27 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น เข้าประเมินเสริมพลังประสิทธิภาพของทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง เพื่อแนะนำแนวทางในการทำงานของกองทุนหลักประกันสุ
(เข้าชม : 54)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>
48 หมู่ 5 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทร. 043-210690
Admin Login